Udendørs tennis

I denne sektion findes et lille leksikon over typiske spørgsmål og svar i forbindelse med tennis på det udendørs anlæg.

Afvikling af holdkampe

På det udendørs anlæg forekommer fra tid til anden holdkampe i turneringerne under Dansk Tennisforbund og Jyllands Tennisunion. Det drejer sig om seniorkampe samt om veterankampe. Uanset kampens art er hjemmeholdet ansvarligt for den praktiske afvikling. Dette indebærer følgende:

 • Kommunikation med holdkaptajnen for den gæstende klub nogle dage inden kampen for at aftale eventuelle detaljer om tidspunkt, ankomst osv. Tidspunkt skal på forhånd indføres i Tournament Software. Husk, at gæster godt kan komme til at tage fejl af hallen og det udendørs anlæg. Hvis det tegner til regn, kan man på forhånd aftale med den gæstende klub at afvikle kampen indendørs. Men det kræver reservation mindst nogle dage i forvejen ved henvendelse til John Rasmussen. Husk også at sige til det gæstende hold, at de skal medbringe indendørs fodtøj.
 • Møde op i god tid og sørge for, at klubhuset er åbent og banerne er klar.
 • Hjemmeholdet sørger for mad til alle spillerne. I seniorturneringen består forplejningen oftest af noget brød, pålæg, frugt og lidt sodavand. I veteranturneringen er det sædvane, at man spiser og hygger sig efter kampen, så her kræves der lidt mere, bl.a. noget øl og vin. NTK refunderer 200 kr per kamp til udgifter. Hjemmeholdets spillere må selv spæde til, hvis maden koster mere.
 • Efter kampen skal resultatet indføres i Tournament Software, som DTF stiller til rådighed. Man kan enten sende resultaterne til John Rasmussen eller - endnu bedre - holdkaptajnen kan indtaste resultaterne med sin mobiltelefon i løbet af kampen.
 • Klubben udleverer to rør bolde til hver holdkamp. Afhentning af boldene aftales med John Rasmussen.
 • Husk at vaske op og rydde pænt op efter kampen båden indenfor og udenfor.

Spørgsmål om holdkampene rettes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Adgang til anlægget

Adgang til udendørsanlægget på Ndr. Skansevej i Nørresundby
Indgangen til anlægget foregår gennem klubhuset vha. en elektronisk nøglebrik, som du køber samtidig med dit første køb af et medlemskab eller klippekort. Se mere om hvordan du får fat på en nøglebrik her under menupunktet "Sådan bliver du bruger".

Redskabsskur 1000kb

 
Ved indgangen til selve banerne findes et skur med haveredskaber. Alle er mere end velkomne til at benytte redskaberne til at fjerne lidt ukrudt eller hvad der iøvrigt trænger til en kærlig hånd. Til venstre for skuret findes grus til reparation af banerne.

På skurets højre side er monteret kontakter til det automatiske vandingsanlæg.

Husk at låse begge dørene ud mod banerne, inden du igen forlader klubhuset som den sidste spiller.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubhus med redskabsrum lille TEGNING 
Ved indgangen til klubhusets "opholdsstue" findes et lille depotrum, bl.a. med adgang til el- og vandinstallationerne. Kun Tennisudvalgets medlemmer har adgang til rummet.
(Markeret med hvid ramme)

 

 


Vanding af banerne

Grusbaner har brug for vand. Nogle gange ordner Vorherre sagen for os, men i fravær af nylig regn må man ty til kunstig vanding. Vanding af tennisbaner kræver mere tryk, end den kommunale vandforsyning kan levere på en bakketop, så anlægget har en stor tank og et pumpesystem. Tanken fyldes automatisk med vand fra forsyningsnettet, og når der skal vandes, sender pumpen vandet fra tanken ud til banerne. 

Tændsluk vanding 350kb

Vores vandingsanlæg er stillet til automatisk at vande banerne nogle minutter hver aften omkring midnat, hvis der ikke er faldet nedbør i timerne før.

Brugerne kan også starte vandingsanlægget og vande banerne inden brug i det omfang, det er nødvendigt.
Indstil "minuturet" på siden af redskabsskuret til 2-4 minutter PÅ ÉN BANE AD GANGEN. Hvis der kun er brug for kortere vandingstid, drejes kontakten blot tilbage til nul og vandingen ophører. Overvand ikke banen.

Den øverste kontakt vander bane 2, jf. skilt på kontakten.
Den nederste kontakt vander bane 1, jf. skilt på kontakten.

Det er også muligt at "håndvande" banerne, men den opgave er forbeholdt "særligt uddannede", idet det kræver en smule teknisk omstilling af vandingssystemet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banepleje 350kb

 

Pleje af grusbanerne

Der er ikke noget værre end ujævne grusbaner, hvor bolden springer uberegneligt. Derfor er det vigtigt, at vi alle sammen bidrager til at holde banerne gode,og det kræver noget basal pleje:

Hvis banen er tør inden spil, bør man vande med sprinklerne. Pas på ikke at vande for meget, så der dannes pytter. 2-4 minutter er normalt passende.

 • Fejning:
  Mens man spiller, dannes der huller og ujævnheder i banen. Specielt om foråret er banen blød, og man kan træde nogle gevaldige huller i banen. Efter spil glattes banen ud igen ved først at bruge gummiskraberen og siden de to brede koste, som hænger på hegnet. Kostene flytter det løse grus rundt, så det fortrinsvis lægger sig i fordybningerne. Husk at feje helt ud til hegnet, da dette stresser ukrudtet i banens kant og hjælper med at holde banen pæn.

 • Gummiskraber:
  Som nævnt ovenfor er det vigtigt at bruge gummiskraber, for større ujævnheder kan ikke glattes ud med kosten. Dette er specielt vigtigt i starten af sæsonen, hvor banen er blød. Hvis ujævnhederne ikke straks bliver glattet ud, vil de suge fugt til sig og blive hårde, og så kan det være vanskeligt at få banen til at blive god igen.

 • På banerne findes også små koste til at feje linjerne rene. Men dette behøver man ikke gøre efter spil. Hvis spillerne har problemer med at se linjerne, fejer de selv inden kampen.

 

 

 

Lys

Jow, vi har lys på banerne. Vi har bare ikke så meget af det. Fire lamper oplyser bane 1, og de tændes på den højtsiddende kontakt på den ene lysmast. Men forvent ikke for meget. Der er ikke lys nok til at spille, når det er rigtigt mørkt, men lyset kan forlænge en kamp med en halv eller en hel time under tusmørke. På bane 2 er der desværre ikke lys.

Husk at slukke lyset igen efter brug.