Justering af vandingsanlæg

Den 29. juni havde vi besøg af et par VVS-folk, som kunne hjælpe os med at løse problemerne med vandingsanlægget på de udendørs baner på Skansen. Der var tre akutte problemer:

  1. Magnetventilerne, som skal åbne og lukke for vandet til sprinklerne på de to baner, var blevet utætte, så sprinklerne tæt på klubhuset på bane 1 hele tiden lækkede lidt vand, og banen var konstant våd i den ende, mens den var knastør i den modsatte ende. Dette problem blev løs med en rensning af ventilerne for urenheder.
  2. Sprinklerne vandede ujævnt, så den fjerne ende af bane 1 vedblev at være tør, næsten uanset hvor meget man vandede. Dette problem blev også løst ved at skifte dyserne i nogle af sprinklerne. Nu har Vorherre vandet banerne i et par dage, og de er ensartet fugtige, men vi håber, at det holder ved, når det igen bliver tørvejr, og vi skal forlade os på kunstavndingen.
  3. Uret i vores vandingsanlæg har det med at nulstille sig selv med ujævne mellemrum. Når det sker, kommer natvandingen til at gå i gang på tilfældige tidspunkter af døgnet, f.eks. når nogen spiller på banerne. Dette problem viste sig at skyldes, at et par batterier i systemet har mistet pusten. Vi har ikke skiftet dem i skrivende stund, men det sker snarest.

Vi fik også lagt en plan for at løse et mere grundlæggende problem: De færreste medlemmer kan hitte ud af at bruge håndvanderen, fordi den kræver lukning af en kugleventil i skuret. I den nærmeste fremtid får vi forhåbentlig installeret en anordning, som automatisk omleder vandet til slangen og tænder pumpen, når nogen åbner for ventilen på håndvanderen.