Corona-retningslinjer for spil på udendørs baner

Under de skærpede restriktioner fra sundhedsministeriet gælder et forsamlingsloft på fem voksne personer, og dette er også gældende for de udendørs tennisbaner på Nordre Skansevej.

I dag har Dansk Tennisforbund oplyst, at denne regel for tennis' vedkommende skal fortolkes derhen, at der maksimalt må være fem spillere til stede på HVER bane. Hvis der tilsammen er mere end fem spillere til stede på de to baner, så gælder det endvidere, at der ikke må være kontakt mellem de to grupper.

Det betyder i praksis, at der gerne må være to tenniskampe i gang på vore to udendørs baner samtidigt, men der må ikke være kontakt mellem spillerne på tværs, f.eks. ved bytte af spillere mellem banerne. Dette er essensen af reglerne om sektionering, som kan læses i deres fulde ordlyd på https://tennis.dk/corona/.

Hermed åbner NTK igen for booking af både bane 1 og bane 2 udendørs. Banerne bookes nu på normal vis gennem bookingsystemet. Man må gå igennem klubhuset for at komme til og fra banerne, men man må ikke opholde sig i klubhuset.

 

English edition:

Under the stricter restrictions from the Ministry of Health, an assembly restriction of five adults applies, and this also applies to the outdoor tennis courts on Nordre Skansevej.

Today, the Danish Tennis Association has stated that this rule for tennis must be interpreted to mean that there must be a maximum of five players present on EACH court. If a total of more than five players are present on the two courts, then it also applies that there must be no contact between the two groups.

This means in practice that there may be two tennis matches going on on our two outdoor courts at the same time, but there must be no contact between the players across, e.g. by exchanging players between the lanes. This is the essence of the rules on sectioning, which can be read in their full wording at https://tennis.dk/corona/.

With this, NTK reopens for booking both lane 1 and lane 2 outdoors. The courses are now booked in the normal way through the booking system. You must walk through the clubhouse to get to and from the courts, but you must not stay in the clubhouse.