AALBORG SQUASH KLUB


Uofficielle Danmarksmesterskaber i Rapidball

Horsens Squash Klub inviterer til det første uofficielle mesterskab i Rapidball på dansk grund. Turneringen finder sted lørdag den 11. juni kl. 10.

Hvis du endnu ikke kender Rapidball, kan du læse om det på dansksquash.dk, hvor du bl.a. også kan finde en video fra de spanske mesterskaber.

Arrangementet 11. juni er alle tiders mulighed for at prøve Rapidball. Horsens stiller ketchere og bolde til rådighed for deltagerne.

Hvis du møder en halv time før, kan du få en gennemgang af de simple regler i Rapidball og prøve spillet.

Da der ikke findes nogen rangliste, satser vi på at spille puljespil. Der bliver som udgangspunkt mindst en herre- og en damerække. Eventuelt kan rækkerne blive inddelt efter alder.

Deltagelse er gratis. Klubbens sponsor, Elley & Co, sørger for frokost til deltagerne.

Tilmelding på squashportalen.dk senest 5. juni.


Kvalifikationskamp mod Struer

Mandag d. 2. maj 2016 spiller squash-herreholdet kvalifikationskamp mod Struer om retten til at blive i 2. division midt-nord. Forhistorien er, at holdet rykkede op i 2. division sidste år og derfor har mødt hård modstand i årets turnering. Allerede i forsæsonen blev holdets førstesingle, Brian Krebs, skadet og har ikke deltaget på holdet siden december.

Supportere til den vigtige kamp i Struer er naturligvis meget velkomne, og det kan kun blive et tilløbsstykke. Følg de opsatte skilte til parkeringspladsen samt anvisningerne fra Hjemmeværnet.


Squashnyheder

Opdatering af træningstilbud

30.09.2015: Så er træningstilbudene opdateret!

Referat af fælles udvalgsmøde

28.02.2015: Så er referat af det fælles udvalgsmøde d. 10. februar 2015 lagt op på referatsiden.

Afdelingsmøde og generalforsamling

Der indkaldes til afdelingsmøde i squashafdelingen og efterfølgende generalforsamling torsdag d. 12. marts kl. 19 på Lerumbakken 13. Se den officielle indkaldelse her.

Åbent Hus og 40 nye squash-medlemmer

Klubbens holdspillere stillede op med råd og vejledning til de ca. 40 besøgende ved Centerets åbent Hus i squash-afdelingen.
Der er masser af plads til flere medlemmer i på vores squashbaner og derfor er vi ved at igangsætte forskellige tiltag og det første var vores åbent hus torsdag den 5. februar 2015 kl. 17-21.

AabentHus20150205 01

Blandt de medlemmer, som meldte sig ind torsdag aften trak vi lod om forskellige præmier, og der er følgende udtrukne vindere:

Vindere af squash-ketsjer blev:
   Jeppe Mogensen
   Lasse Østergaard
   Bente Holst

Vindere af trøje fra Forza blev:
   Jette Nordstrøm Jørgensen
   Jan Christensen
   Jacob Axelsen

Vindere af 2 billetter til EM i Herning den 2/5 blev
   Annette Wulff Sørensen
   Signe Skelgaard

Vinderne er kontaktet direkte.

I løbet af de kommende måneder vil der bliver flere tiltag til at øge interessen for squash-spillet, så følg endelig med her på hemmesiden og på vores facebookside.
Spørgsmål kan rettes til Jørgen Toft Nørgaard, tlf. 29 29 94 69 eller mail: jtn(a)nrstc.dk

Squash-træning tirsdage kl. 17:15-18:45

Tirsdage i ulige uger varetages træningen af Brian Krebs, mens der i lige uger er mulighed for at træne og spille frit med hinanden.

Der er ikke tilmelding, så mød blot op!

Squash beg 001

Squash beg 003

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 26. januar

23.12.2014: Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 26. januar kl. 19 i centeret jvnf. denne indkaldelse. Baggrunden for generalforsamlingen er, at den stadigt nedadgående rente giver klubben mulighed for en betydelig besparelse ved omprioritering af lån. Dette kræver ifølge vedtægterne generalforsamlingens godkendelse.

Nyt referat

19.12.2014: Der er nyt referat at læse på referatsiden. Hovedbestyrelse, tennisudvalg og squashudvalg er blevet enige om at holde møder sammen for at spare tid.

Idrætsmesse i Nordkraft

KurtJensE

10.09.2014: "Man kommer i god form af at spille squash," er tydeligvis det budskab, som Jens Eric og Kurt sender med deres tilstedeværelse ved DGIs idrætsmesse i Nordkraft. Det var sådan set også meningen, for det handlede om at præsentere både tennis-og squashklubben overfor især de nye studerende, der er ankommet til byen i stort tal. Standen var forbavsende flittigt besøgt, og klubbens repræsentanter brillierede ved at være fremme i skoen med planlægningen: Som en af de få klubber havde vi nemlig medbragt materiale på engelsk, og stort set alle besøgende var fra udlandet. Vi håber at se rigtigt mange af dem til vores Åbent Hus-arrangement i hallen lørdag d. 13. september. Det må meget gerne resultere i en solid medlemsfremgaang til vores lille forening.

Referater

12.03.2014: Mandag d. 10. marts blev der afholdt ordinær generalforsamling. Referatet kan findes på referatsiden. På generalforsamlingen blev vedtaget nye vedtægter, som man kan læse på vedtægtssiden.

Forslag til vedtægtsændringer

Der er indkommet et forslag til vedtægtsændringer, som skal til afstemning på generalforsamlingen d. 10. marts 2014. Forslaget kan ses her:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

05.02.2014: Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag d. 10. marts 2014 i Nørresundby Squash- & Tennis Center.

Kl. 18.00-19.00: Indledende møder i henholdsvis tennis- og squashafdelingerne.
Kl. 19.00: Ordinær generalforsamling i NSTK

Forslag der ønskes behandlet – også på de indledende squash- og tennismøder - skal være hovedformand Jan H. Pedersen skriftligt i hænde senest søndag d. 23/2 2014 (mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
De indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside og/eller i mail til foreningens medlemmer senest søndag d. 2/3 2014.

Dagsorden til indledende squash medlemsmøde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Indkomne forslag.
 4. Valg af formand for afdelingen (vælges for 2 år i lige år).
 5. Valg af 2-6 afdelingsmedlemmer.
 6. Evt.

Dagsorden til hovedforeningens generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand (i lige år)
 7. Valg af revisor og suppleant for denne.
 8. Evt.

På hovedbestyrelsens vegne

Kurt Jeppesen

Caféen er åben

Hovedbestyrelsen har besluttet at åbne caféen for alle medlemmer. Caféen er ikke bemandet, og køkkenet deroppe er lukket, men man er velkommen til at sidde og hygge sig og se ud over tennis- og squashbanerne. Det betyder naturligvis, at ingen må låse døren ind til trappeopgangen samt ind til lokalet. Alarmen til området skal naturligvis heller ikke slås til mere!
Vi håber, at brugerne vil behandle lokale/inventar godt og rydde op efter brug.

Tag en ven med i september!

Du har nu muligheden for at tage en ven gratis med og spille squash i hele september måned.

Du skal blot gå ind og booke som normalt trykke på gæstetime eller kontakte os på telefon 40 47 99 82 eller e-mail: center(a)nrstc.dk for at høre nærmere om, hvordan I booker bane og låner squashketsjer.

Der kan kun lægges 6 gæstetimer ind pr. medlemskab, så hvis I skal bruge flere, så tag kontakt til centerlederen på telefon 40 47 99 82 eller e-mail: center(a)nrstc.dk.

Ps. Dette gælder ikke for klippekort.

 

Årets afdelingsmøde

På årets afdelingsmøde blev følgende valgt til squashudvalget:

Jan Pedersen

Christian Frølund

Steen Schütze

 

 


Aalborg Squashklub

Aalborg Squashklub har efterhånden mange år på bagen og flyttede til Nørresundby Squash- & TennisCenter i forlængelse af, at centeret blev udvidet med omklædning og fire squashbaner. I samme forbindelse fusionerede Nørresundby Tennisklub og Aalborg Squashklub.

Aalborg Squashklub er medlem af Dansk Squash Forbund og deltager med hold i divisionsturneringen - læs mere her.

Der er tilbud om træning til klubbens spillere - læs mere her.

Ønsker du at blive medlem af klubben kan du læse mere om muligederne her.

Squash002