Generalforsamling 2023. Offentliggørelse af tre forslag til vedtægtsændringer

To af forslagene kommer fra bestyrelsen og det tredje er fra medlem Niels Henrik Jensen.
Iflg. vedtægterne kan ændringerne kun vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er FOR forslaget.

Se de tre forslag her.