Usikkerhed omkring Squash og Tennis Centerets åbning efter 5. maj

Vi glæder os over, at det ser ud til, at der åbnes yderligere op for, at vi kan komme til at dyrke indendørs idræt.

MEN der er endnu usikkerhed omkring deltaljerne i forbindelse med en yderligere oplukning. 

Som det ser ud lige i øjeblikket, tyder det på, at der bliver krav om fremvisning af Coronapas, hvis man vil indendørs og dyrke idræt. Og det er foreningens ansvar, at denne reglen overholdes! Overholdes den ikke, straffes foreningen med bøder.

Som en forening drevet af frivillige, er det ikke muligt for os, at stille med en kontrollør, som ved indgangen kan tjekke om brugerne har et Coronapas.
Derfor vil der nok gå nogle dage efter d. 5. maj, inden det er muligt for os at informere om, hvordan I som brugere skal forholde jer. Vi arbejder med forskellige alternative løsninger på, hvordan vi kan sikre, at brugerne har "papirerne i orden".

Bestyrelsen
NRSTC
/KJ