Status 21/4: Fortsat ingen indendørsaktivitet for voksne - desværre!

Fra 21/4 2021 må børn og unge under 18 år gerne deltage i organiseret aktivitet indendørs. Dvs. med deltagelse af f.eks. en træner. Der er ikke krav om Coronapas. Se mere herom her.

Fra samme dato er det også tilladt for folk over 70 år at dyrke indendørs idræt i grupper på max. 10 OG mod forevisning af gyldigt Coronapas.
Ansvaret for at tjekke Coronapasset ligger hos den enkelte forening eller facilitetsejer. I praksis vil det ofte være træneren, der tjekker for et gyldigt coronapas ved holdtræning. Er der ingen træner, kan man formentlig kontrollere hinanden, men det vil være klubben eller facilitetsejeren, der er ansvarlig ved evt. manglende kontrol.
Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis man giver adgang til træning indendørs uden fremvisning af coronapas for de grupper (pt. voksne over 70 år), som der er krav om coronapas for.

Som en forening drevet vha. frivillig arbejdskraft, kan vi IKKE opfylde kravet om kontrol af Coronapas, hvorfor vi vente med indendørs aktivitet indtil næste fase i genoplukningsforløbet d. 6/5.

Idrættens organisationer arbejder hårdt for at få fjernet kravet om Coronapas som betingelse for at dyrke indendørs voksen idræt.

Se de gældende retningslinjer i helhed her