Rendegravning på taget

Det er vist et par år siden, at vi sidst fik renset tagrender og, som billedet viser, var det vist på tide at få det gjort. Der var ved at udvikle sig deciderede staudebede omkring bygningens kant. Ved samme lejlighed blev en ventilationshætte, som vestenvinden havde revet af taget, genmonteret.

Taget er generelt i fin stand. En enkelt tæring i en plade blev nødstørftigt repareret. Lidt mere foruroligende er det, at den affløjne hætte ikke sad i nærheden af det sted, hvor der lejlighedsvis regner ned på tennisbanen, og der var ikke andre skader at se på taget. Vi håber, at dagens reparationer alligevel har løst dette problem.

 

Sponsorer