Indkaldelse til NRSTC generalforsamling 2019

 Nørresundby Squash og Tennis Center indkalder til ordinær generalforsamling

torsdag d. 14. marts kl. 1900, i centerets café på 1. sal, Lerumbakken 13, Nørresundby

Squash- og tennisafdelingen afholder begge formøder kl. 1800-1900 samme sted.

 

Forslag til vedtægtsændringer skal være formand Jan H. Pedersen i hænde senest 28/2.

Evt. indkomne forslag offentliggøres på centerets hjemmeside senest 7/3.

Foreningen er vært for et beskedent efterfølgende traktement.

Stemmeret har alle årsmedlemmer over 18 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Dagsorden for den fælles generalforsamling, kl. 1900

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand for ét år.
 7. Valg af bilagskontrollant og suppleant for denne for ét år.
 8. Evt.

Dagsorden for squash-formøde, kl. 1800

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Indkomne forslag.
 4. Valg af formand for afdelingen (vælges for ét år).
 5. Valg af 2 - 6 afdelingsmedlemmer (vælges for ét år).
 6. Evt.

Dagsorden for tennis-formøde, kl. 1800

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Indkomne forslag.
 4. Valg af formand for afdelingen (vælges for ét år)
 5. Valg af 3-6 udvalgsmedlemmer (vælges for ét år)
 6. Evt.

Se foreningens vedtægter på hjemmesiden på her http://www.nrstc.dk/index.php/vedtaegter

Pbv.
Kurt Jeppesen

Sponsorer