Elektronisk dørlås på Skanseanlægget

Nu skal alle tennismedlemmer og tennis klippekortsbrugere bruge deres nøglebrik, når de skal ind på vores udendørs anlæg i Skansen, Nørresundby. 

Det har været forsinket, men nu er det klar til brug. Man skal bruge den samme nøglebrik, som bruges i hallen.

Snart bliver der monteret en dørpumpe i yderdøren samt i døren for enden af gangen ud til banerne. Indtil da, husk venligst at lukke dørene efter jer, når I er kommet ind og når I forlader huset igen.
Undgå venligst at "slæbe" rødt grus med ind i huset, når I forlader banerne.

Lågen/døren i hegnet ind til de to baner vil være åben fremover.

Når håndværkere er færdig med at renovere det lille redskabsskur, låser vi den tidligere indgangslåge, så kun bestyrelses- og udvalgsmedlemmer kan komme den vej ind.

TAK til SIFA for økonomisk støtte til låsesystemet.

/KJ

Sponsorer